1,5-მილიარდიანი ხარჯის მიუხედავად, სასოფლო-სამეურნეო ფრონტზე ვითარება უცვლელია
1,5-მილიარდიანი ხარჯის მიუხედავად, სასოფლო-სამეურნეო ფრონტზე ვითარება უცვლელია
19 ივნისი / 2017
ბოლო 4 წელიწადში სახელმწიფო პროგრამებითა თუ საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით სოფლის მეურნეობაში დაახლოებით 1,5 მილიარდი ლარი დაიხარჯა.
ამის მიუხე­დავად, დღეს სოფლის მეურნეობის ამსახველი სტატისტიკა იმედისმომცემი ნამდვილად არ არის: ნული ინვესტიცია მიმდინ­არე წლის პირველ კვარტალში და მხოლოდ 10 მილ­იონი გასული წლის განმავლობაში. ბოლო 10 წელიწადია, სოფ­ლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში არ შეცვლილა და 8,4-9,4%-ის ფარგლებში მერყეობს. არის თუ არა 1,5 მილიარდი ლარი წყალში გადაყრილი ფული და რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსებით შესრულებული პროგრამები?

ირაკლი კოჭლამაზაშვილი,­ "ეკონომიკის საერთაშორისო­ სკოლის" (ISET) აგრარული მიმართულების უფროსი მკვლევარი: - არაერთი სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა, სადღაც მცირე ცვლილებები გვაქვს, მაგრამ ეს საერთო სურათს არ ცვლის. ბევრი სახელმწიფო პროგრამა მოკლევადიანი იყო და როგორც ამბობენ, სისხლის გადასხმის ფუნქციას ასრულებდა. მაგალითად, როგორც კი შეწყდა უფასო ხვნა-თესვის პროგრამა, ერთწლიანი კულტურების ნათესი ფართობებიც შემცირდა. ეს შედეგი მაჩვენებელია იმისა, რომ მიწების უფასო ხვნა-თესვისთვის დახარჯული­ ფულით ხელისუფლებამ პრობ­ლ­ემა კი არ აღმოფხვრა, ცოტა ხნით გადაავადა და პლუს ცუდი სამსახური გაუწია ფერმერებს, რადგან მასზე დამო­კიდებული გახადა. შედეგად, ფერმერი ნაკლებად ზრუნავს განვითარებაზე, კონკურენტუნარიანობაზე, და როგორც კი შეწყდა სახელმწიფო პროგრამა, ნათესი ფართობებიც შემცირდა.

კიდევ ერთი მიზეზი შესაბამისი ცოდნისა და უნარების უქონლობა, თანამედროვე­ ტექნოლოგიების არარსებობაა. სწორედ ამ მიზეზით ათწ­ლეულებია, მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ.

როცა გვაქვს დაბალპროდუქტიული წარმოება, ნაკლებად დაზღვ­ე­ული წარმოებისა და მარკეტინგის რისკები, რაც ნიშნავს, რომ სოფლის მეურნეობაში კვლავ ამინდსა და გარემო პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რომელ განვით­არებაზეა ლაპარაკი.­ სოფლის მეურნეობაში გრძელვადიანი პროექტებია საჭირო. უნდა მოხდეს ფერმერების ცნობიერების ამაღლება. ბევრ გლეხს მოსავალი წინაპრებისგან ნასწავლი მეთოდებით მოჰყავს, რაც დღეს არაკონკურენტულია. არადა, არსებობს თანამედროვე, მაღალპროდუქტიული ჯიშები, ახალი ტექნოლოგიები... ამას გარდა, სოფლის მეურნეობა არ არის მხოლ­ოდ პირველადი წარმოება და შესაბამისად, არც მხოლოდ პირვ­ელადი წარმოების განვითარებაა საკმარისი. დამატებული ღირებულება გადამუშავების, შენახვის, დასაწყობებისა და ბაზრისთვის მიწოდების დროს იქმნება.

სოფლის მეურნეობას მარკეტ­ინგული გამართვაც სჭირდება.­ მაგ­ალითად, ჩვენთან სეზონზე ყველას ერთი და იგივე პროდუქტი გამოაქვს გასაყიდად, რაც პროდუქციის ფასს აგდებს. კარგი მოსავალიც რომ მიიღონ, ასეთ პირობებში მაინც მცირე შემოსავალი ექნებათ. ამიტომ უნდა არს­ებობდეს კონსოლიდაციის ცენტ­რები, კოოპერატივები სერვისისა­ და მარკეტინგის მიმართულებ­ით,­ რაც გავრცელებული ფორმაა
You must have Flash Player installed in order to see this player.
აგრარულად განვითარებულ ქვეყნებში. როცა გლეხს კარგი მოსავალი მოჰყავს, უნდა ჰყავდეს გარანტირებული მყიდველი და თვითონაც შეეძლოს პროდუქციის უწყვეტად მიწოდება. უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია, რათა თუნდაც შუამავალი გამოთიშონ და თავიანთ პროდუქტზე­ მეტი დამატებითი ღირებულება­ მიიღონ.

მნიშვნელოვანია ხარისხის უზრუ­­ნველყოფა, ამაზე ევროკავ­შირის დირექტივებიც მიგვითითებს. ამასთან, ეს პირდაპირ უკავშირდება ჯანმრთელობას. უვნებელი პროდუქტი უნდა ვაწარმოოთ!

სახელმწიფოს როლი სოფლის მეურნეობაში მხოლოდ სუბსიდი­ით არ გამოიხატება. შარშან სახე­ლმწიფო შესყიდვებში საკვების შესასყიდად სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციისთვის დაახლოებით 118 მილ­იონი ლარი დაიხარჯა, მათ შორის ჯარისთვის, ბაღებისა და სკოლებისთვის. სახელმწიფო შესყიდვებისას შესაძლებელია აქცენტი ქართულ პროდუქციაზე გაკეთდეს, რაც ადგილობრივ წარმოებას დამატებით სტიმულს მისცემს. მით უფრო, რომ გვაქვს მთელი რიგი პროდ­უქტები და მათი სწორად შენახვის, დასაწყობებისა და რეალიზაციის პირობებში შესაძლებელია იმპორტირებულისთვის კონკურენციის გაწევა. მეტიც, გვაქვს ისეთი პროდუქტები, რომლებსაც ვერც კი ვიყენებთ. ამის მაგ­ალითია მატყლი - ხშირად მას წვავენ და ანადგურებენ, რადგან მატყლის გადამუშავების ინდუსტრია არა გვაქვს განვითარებული.

პროგრამებში თავიდანვე უნდა იყოს გაწერილი ინდიკატორები, რომელთა მიხედვით მათი ეფექტიანობა შეფასდება. ჩვენთან ამის პრაქტიკა არ არსებობს და არც არავინ ცდილობს დანერგვას.
სოფლის მეურნეობაში შედ­ეგი არ დგება­ დღეს და ხვალ, შედეგი დიდი ხნის შემდეგ მოდის. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი სწორი დასკვნების გამოტანა, რათა მომავლისთვის სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. ყველა სახელმწიფო პროგრამაში უნდა იყოს ინდიკატორები, რათა დახარჯული სუბსიდიის ეფექტიანობა გავზომოთ, გამოვიტანოთ დასკვნები და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მივიღოთ.

ემა ტუხიაშვილი
წყარო „კვირის პალიტრა"
კომენტარები (7)
21.06.2017
ჯონი
ეს ყველაფერი მიზან მიმართულად კეთდებოდა და კეთდება. როდესაც სსრკ დაშალეს იქ იმტავითვე იყო ჩადებული ეს საკითხები. ის რომ თუ რამ გაგვაჩნდა სსრკ დროს ნაგროვები ყველაფერი გაგვაზიდვინეს, რომ შემდეგ სხვებისგან, თურქეთი და ეხლა ჩინეთი და სხვებისგან შემოვიტანოთ, მწვანილიც კი. ეს ერთი და მთავარი არც ამერიკას და არც ევროპას არ უნდა განვითარებულიდა ნასწავლი საქართველო, არც ჩვენს მთავრობა პრეზიდენტს ისინი ამაში ძალიან დიდ გრანტებს იღებენ და ვინ მოთვლის კიდე რამდენი მომენტი. კარი რომ გავუღეთ თბილისის და ყველა იქ ჩავიდა იოლი ფულის საშოვნად, სოფელს პატრონი არ დავუტოვეთ, თუ ვინმე არის გამგებელი თუ გამგე ყველა თავის ჯიბისთვის რომ ფიქრობს ასე არ აშენდება სოფელი
20.06.2017
სხვა
მილიარდები კიარა... სულ რო ოქროს სახლები აუშენო თითოეულ მოსახლეს ვერრ განვითარდება, იმიტო რო ეზარებათ, ადვილი ცხოვრება უნდა ყველას, ქართველის გუნებაა წამოწვეს და სხვისი ჭამოს, პარაზიტული აზროვნება, ვინ სად იოლად გავიდეს იმაზეა , მხოლოდ თავისი თავი, რომელი მიწა და რომელი მინდორი, წავა ეგერ ევროპაში მოტეხავს ორ პაჩკა სიგარეტს და ეგაა, დალევს მეზობლის შაქრიან ღვინოს და კმაყოფილია, ჩამოვა თბილისში იმუშავებს 200 ლარზე და მორჩა, გაფრინდა ოქროს სახლები, პრობლემა ხალხშია და არა მთავრობაში და ევროპაში, გონება გვიჭირს ფული კიარა.... რაც არუნდა პრტყელი სიტყვებით ვწეროთ და მილიონები ვხარჯოთ.....
მსგავსი სიახლეები
საავიაციო ტრანსპორტით სარგებლობისას ხშირად ხდება, რომ სხვადასხვა მიზეზებით გადადებული ან გაუქმებული ავიარეისები, დაკარგულ ბარგზე გაცილებით ბევრ უსიამოვნებას და პრობლემას იწვევს.
მემინგენის აეროპორორტში დარჩენილ ყველა მგზავრს კომპანია „ვიზეარი“ ხარჯებს აუნაზღაურებს, - ამის შესახებ აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ქეთი ალექსიძემ განაცხადა.
შპს „ბლექ სი რიზორთი" სოფელ ციხისძირში და სოფელ ბუკნარში, ზღვის პირველ ზოლზე, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის მრავალფუნქციურ  სასტუმრო-აპარტამენტების კომპლექსს ააშენებს და 20 000 000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს.
უცხოელთათვის ყველა კატეგორიის მიწის საკუთრების შეზღუდვა უარყოფით გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობაზე, არამედ ეკონომიკასა და განვითარებაზეც.
მილიონერ დეპუტატებს შორის ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანია "არქი ჯგუფის" დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ილია წულაიაა.
სანამ ჩვენ არ გვექნება ძლიერი, ქმედითი პროგრამა მიწის თაობაზე, რაიმე ტიპის განცხადება უბრალოდ სადღეგრძელოს ჩაწერაა კონსტიტუციაში, ასეთი სადღეგრძელოები კი არაერთია
რაჭაში მთის ჩამოშლის შედეგად გარესამყაროს მოწყვეტილ სოფლებთან დაკავშირება ალტერნატიული გზით მოხდება.
თბილისის ცენტრში სკოლები უზრუნველყოფენ თითქმის ევროპულ განათლებას, ხოლო სოფლის სკოლები მაგრად არიან ჩამორჩენილი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი 2017 წლის რთველის საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით, ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის ფარგლებში, 1 წლის განმავლობაში მიწა საკუთრებაში 200 ათასზე მეტმა მოქალაქემ დაირეგისტრირა.
რუბრიკის სხვა სიახლეები
21.08.2017
ახალი კვირის დასაწყისში, დოლარის ინდექსმა ოდნავ აიწია, თუმცა ექვსი ძირითადი ვალუტის კალათთან მიმართებაში კვლავ „თავდაცვითი პოზიცია“ უკავია.
სრულად
21.08.2017
ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე, ახალი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო აშენდება.
სრულად
21.08.2017
საქსტატის ცნობით, 2017 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 5675.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა
სრულად
21.08.2017
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემებით, 2017 წლის ივლისში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0,1 პროცენტით გაიზარდა
სრულად
21.08.2017
საერთაშორისო კომპანია „ბლუორჩარდი“ კავკასიის რეგიონის მასშტაბით, მათ შორის საქართველოში ენერგოეფექტური უძრავის ქონების მშენებლობაში ინვესტიციებს განახორციელებს.
სრულად
TOP
რეკომენდებული
მნიშვნელოვანი
ოფიციალური კურსი
კონვერტორი
21.08.2017
22.08.2017
USD
1
USD
2.3895
2.3910
EUR
1
EUR
2.8067
2.8099
GBP
1
GBP
3.0808
3.0818
RUB
100
RUB
4.0213
4.0530