1,5-მილიარდიანი ხარჯის მიუხედავად, სასოფლო-სამეურნეო ფრონტზე ვითარება უცვლელია
1,5-მილიარდიანი ხარჯის მიუხედავად, სასოფლო-სამეურნეო ფრონტზე ვითარება უცვლელია
19 ივნისი / 2017
ბოლო 4 წელიწადში სახელმწიფო პროგრამებითა თუ საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით სოფლის მეურნეობაში დაახლოებით 1,5 მილიარდი ლარი დაიხარჯა.
ამის მიუხე­დავად, დღეს სოფლის მეურნეობის ამსახველი სტატისტიკა იმედისმომცემი ნამდვილად არ არის: ნული ინვესტიცია მიმდინ­არე წლის პირველ კვარტალში და მხოლოდ 10 მილ­იონი გასული წლის განმავლობაში. ბოლო 10 წელიწადია, სოფ­ლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში არ შეცვლილა და 8,4-9,4%-ის ფარგლებში მერყეობს. არის თუ არა 1,5 მილიარდი ლარი წყალში გადაყრილი ფული და რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსებით შესრულებული პროგრამები?

ირაკლი კოჭლამაზაშვილი,­ "ეკონომიკის საერთაშორისო­ სკოლის" (ISET) აგრარული მიმართულების უფროსი მკვლევარი: - არაერთი სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა, სადღაც მცირე ცვლილებები გვაქვს, მაგრამ ეს საერთო სურათს არ ცვლის. ბევრი სახელმწიფო პროგრამა მოკლევადიანი იყო და როგორც ამბობენ, სისხლის გადასხმის ფუნქციას ასრულებდა. მაგალითად, როგორც კი შეწყდა უფასო ხვნა-თესვის პროგრამა, ერთწლიანი კულტურების ნათესი ფართობებიც შემცირდა. ეს შედეგი მაჩვენებელია იმისა, რომ მიწების უფასო ხვნა-თესვისთვის დახარჯული­ ფულით ხელისუფლებამ პრობ­ლ­ემა კი არ აღმოფხვრა, ცოტა ხნით გადაავადა და პლუს ცუდი სამსახური გაუწია ფერმერებს, რადგან მასზე დამო­კიდებული გახადა. შედეგად, ფერმერი ნაკლებად ზრუნავს განვითარებაზე, კონკურენტუნარიანობაზე, და როგორც კი შეწყდა სახელმწიფო პროგრამა, ნათესი ფართობებიც შემცირდა.

კიდევ ერთი მიზეზი შესაბამისი ცოდნისა და უნარების უქონლობა, თანამედროვე­ ტექნოლოგიების არარსებობაა. სწორედ ამ მიზეზით ათწ­ლეულებია, მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ.

როცა გვაქვს დაბალპროდუქტიული წარმოება, ნაკლებად დაზღვ­ე­ული წარმოებისა და მარკეტინგის რისკები, რაც ნიშნავს, რომ სოფლის მეურნეობაში კვლავ ამინდსა და გარემო პირობებზე ვართ დამოკიდებული, რომელ განვით­არებაზეა ლაპარაკი.­ სოფლის მეურნეობაში გრძელვადიანი პროექტებია საჭირო. უნდა მოხდეს ფერმერების ცნობიერების ამაღლება. ბევრ გლეხს მოსავალი წინაპრებისგან ნასწავლი მეთოდებით მოჰყავს, რაც დღეს არაკონკურენტულია. არადა, არსებობს თანამედროვე, მაღალპროდუქტიული ჯიშები, ახალი ტექნოლოგიები... ამას გარდა, სოფლის მეურნეობა არ არის მხოლ­ოდ პირველადი წარმოება და შესაბამისად, არც მხოლოდ პირვ­ელადი წარმოების განვითარებაა საკმარისი. დამატებული ღირებულება გადამუშავების, შენახვის, დასაწყობებისა და ბაზრისთვის მიწოდების დროს იქმნება.

სოფლის მეურნეობას მარკეტ­ინგული გამართვაც სჭირდება.­ მაგ­ალითად, ჩვენთან სეზონზე ყველას ერთი და იგივე პროდუქტი გამოაქვს გასაყიდად, რაც პროდუქციის ფასს აგდებს. კარგი მოსავალიც რომ მიიღონ, ასეთ პირობებში მაინც მცირე შემოსავალი ექნებათ. ამიტომ უნდა არს­ებობდეს კონსოლიდაციის ცენტ­რები, კოოპერატივები სერვისისა­ და მარკეტინგის მიმართულებ­ით,­ რაც გავრცელებული ფორმაა
You must have Flash Player installed in order to see this player.
აგრარულად განვითარებულ ქვეყნებში. როცა გლეხს კარგი მოსავალი მოჰყავს, უნდა ჰყავდეს გარანტირებული მყიდველი და თვითონაც შეეძლოს პროდუქციის უწყვეტად მიწოდება. უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია, რათა თუნდაც შუამავალი გამოთიშონ და თავიანთ პროდუქტზე­ მეტი დამატებითი ღირებულება­ მიიღონ.

მნიშვნელოვანია ხარისხის უზრუ­­ნველყოფა, ამაზე ევროკავ­შირის დირექტივებიც მიგვითითებს. ამასთან, ეს პირდაპირ უკავშირდება ჯანმრთელობას. უვნებელი პროდუქტი უნდა ვაწარმოოთ!

სახელმწიფოს როლი სოფლის მეურნეობაში მხოლოდ სუბსიდი­ით არ გამოიხატება. შარშან სახე­ლმწიფო შესყიდვებში საკვების შესასყიდად სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციისთვის დაახლოებით 118 მილ­იონი ლარი დაიხარჯა, მათ შორის ჯარისთვის, ბაღებისა და სკოლებისთვის. სახელმწიფო შესყიდვებისას შესაძლებელია აქცენტი ქართულ პროდუქციაზე გაკეთდეს, რაც ადგილობრივ წარმოებას დამატებით სტიმულს მისცემს. მით უფრო, რომ გვაქვს მთელი რიგი პროდ­უქტები და მათი სწორად შენახვის, დასაწყობებისა და რეალიზაციის პირობებში შესაძლებელია იმპორტირებულისთვის კონკურენციის გაწევა. მეტიც, გვაქვს ისეთი პროდუქტები, რომლებსაც ვერც კი ვიყენებთ. ამის მაგ­ალითია მატყლი - ხშირად მას წვავენ და ანადგურებენ, რადგან მატყლის გადამუშავების ინდუსტრია არა გვაქვს განვითარებული.

პროგრამებში თავიდანვე უნდა იყოს გაწერილი ინდიკატორები, რომელთა მიხედვით მათი ეფექტიანობა შეფასდება. ჩვენთან ამის პრაქტიკა არ არსებობს და არც არავინ ცდილობს დანერგვას.
სოფლის მეურნეობაში შედ­ეგი არ დგება­ დღეს და ხვალ, შედეგი დიდი ხნის შემდეგ მოდის. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი სწორი დასკვნების გამოტანა, რათა მომავლისთვის სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. ყველა სახელმწიფო პროგრამაში უნდა იყოს ინდიკატორები, რათა დახარჯული სუბსიდიის ეფექტიანობა გავზომოთ, გამოვიტანოთ დასკვნები და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მივიღოთ.

ემა ტუხიაშვილი
წყარო „კვირის პალიტრა"
კომენტარები (7)
21.06.2017
ჯონი
ეს ყველაფერი მიზან მიმართულად კეთდებოდა და კეთდება. როდესაც სსრკ დაშალეს იქ იმტავითვე იყო ჩადებული ეს საკითხები. ის რომ თუ რამ გაგვაჩნდა სსრკ დროს ნაგროვები ყველაფერი გაგვაზიდვინეს, რომ შემდეგ სხვებისგან, თურქეთი და ეხლა ჩინეთი და სხვებისგან შემოვიტანოთ, მწვანილიც კი. ეს ერთი და მთავარი არც ამერიკას და არც ევროპას არ უნდა განვითარებულიდა ნასწავლი საქართველო, არც ჩვენს მთავრობა პრეზიდენტს ისინი ამაში ძალიან დიდ გრანტებს იღებენ და ვინ მოთვლის კიდე რამდენი მომენტი. კარი რომ გავუღეთ თბილისის და ყველა იქ ჩავიდა იოლი ფულის საშოვნად, სოფელს პატრონი არ დავუტოვეთ, თუ ვინმე არის გამგებელი თუ გამგე ყველა თავის ჯიბისთვის რომ ფიქრობს ასე არ აშენდება სოფელი
20.06.2017
სხვა
მილიარდები კიარა... სულ რო ოქროს სახლები აუშენო თითოეულ მოსახლეს ვერრ განვითარდება, იმიტო რო ეზარებათ, ადვილი ცხოვრება უნდა ყველას, ქართველის გუნებაა წამოწვეს და სხვისი ჭამოს, პარაზიტული აზროვნება, ვინ სად იოლად გავიდეს იმაზეა , მხოლოდ თავისი თავი, რომელი მიწა და რომელი მინდორი, წავა ეგერ ევროპაში მოტეხავს ორ პაჩკა სიგარეტს და ეგაა, დალევს მეზობლის შაქრიან ღვინოს და კმაყოფილია, ჩამოვა თბილისში იმუშავებს 200 ლარზე და მორჩა, გაფრინდა ოქროს სახლები, პრობლემა ხალხშია და არა მთავრობაში და ევროპაში, გონება გვიჭირს ფული კიარა.... რაც არუნდა პრტყელი სიტყვებით ვწეროთ და მილიონები ვხარჯოთ.....
მსგავსი სიახლეები
საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილის განკარგულების საფუძველზე, ერთ-ერთი სტუმრისთვის შეძენილი იქნა 1000-ლარიანი საცურაო კოსტიუმი, რაც სდსს-ს ყოფილმა თანამშრომლებმა სასამართლო პროცესზე დაადასტურეს
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გამოწვევებისა და საჭიროებების შესახებ ხაშურში, შიდა ქართლის რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რეგიონული ფორუმზე იმსჯელეს.
საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პროგრამის (RED) დასრულებასთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში პროგრამის შედეგების შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა.
მიწებთან დაკავშირებულ კანონს პარლამენტი ორი მესამედით ანუ სულ მცირე 100 ხმით მიიღებს. ამასთან დაკავშირებით ჩანაწერი საქართველოს კონსტიტუციაში კეთდება, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის კორექტირებულ ვარიანტშია ასახული.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი 20-21 ივნისს
სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში“, დღეს ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის (CAREC) პროგრამის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა.
ბუნებრივი აირის გადასახადი ძველ ნიშნულს დაუბრუნდება.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს მე-6 სხდომას დაესწრო.
მიწის საკუთრებაზე გარკვეული შეზღუდვები პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს საფრთხეს არავითარ შემთხვევაში არ შეუქმნის
აჭარაში, სოფელ კირნათის მცხოვრებლები კომპენსაციის მოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავენ.
რუბრიკის სხვა სიახლეები
22.06.2017
შავი ზღვის აკვატორიაში მოპოვებული ქართული თევზი დაშვებულია ევროპის ბაზარზე და უფრო და უფრო მეტი სახეობის დაშვება ხდება, რაც ძალიან ზრდის ჩვენი ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალს
სრულად
21.06.2017
94-ე მუხლი არის ის საკითხი, რაზეც ჩვენ მთავრობასთან განსაკუთრებული კონსულტაციები გვჭირდებოდა
სრულად
21.06.2017
საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი არ იზიარებს საკონსტიტუციო ცვლილებების კორექტირებულ ვარიანტში ასახულ ინიციატივას, რომლის მიხედვით
სრულად
21.06.2017
მიწებთან დაკავშირებულ კანონს პარლამენტი ორი მესამედით ანუ სულ მცირე 100 ხმით მიიღებს. ამასთან დაკავშირებით ჩანაწერი საქართველოს კონსტიტუციაში კეთდება, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის კორექტირებულ ვარიანტშია ასახული.
სრულად
21.06.2017
ევროკავშირმა საქართველო დაამატა იმ მესამე ქვეყნების ჩამონათვალს, საიდანაც შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა
სრულად
TOP
რეკომენდებული
მნიშვნელოვანი
ოფიციალური კურსი
კონვერტორი
22.06.2017
23.06.2017
USD
1
USD
2.4081
2.4080
EUR
1
EUR
2.6841
2.6881
GBP
1
GBP
3.0419
3.0512
RUB
100
RUB
4.0412
4.0271