საჯარო მოხელეები სამსახურში აღდგენისას ხელფასის გარდა საკლასო დანამატს, წელთა ნამსახურების დანამატსა და წოდებრივ სარგოს მიიღებენ
სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული მოხელე, სამსახურში აღდგენის შემთხვევაში, განაცდურ თანამდებობრივ სარგოსთან ერთად, საკლასო დანამატს, კანონმდებლობით განსაზღვრული წელთა ნამსახურების დანამატსა და წოდებრივ სარგოსაც მიიღებს. ამის შესახებ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებები იგეგმა. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც მოხელის სამსახურში აღდგენა შეუძლებელია, იგი მოხელეთა რეზერვში ირიცხება და ეძლევა განაცდური თანამდებობრივი სარგო და საკლასო დანამატი, კანონმდებლობით განსაზღვრული წელთა ნამსახურების დანამატი და წოდებრივი სარგო, აგრეთვე კომპენსაცია ბოლო თანამდებობრივი სარგოს სრული ოდენობით 6 თვის განმავლობაში. კანონპროექტი, რომლის ავტორი საჯარო სამსახურის ეროვნული ბიუროა, უკვე პარლამენტშია ინიცირებული.
TOP
რეკომენდებული
მნიშვნელოვანი
ოფიციალური კურსი
კონვერტორი
19.10.2017
20.10.2017
USD
1
USD
2.4844
2.4863
EUR
1
EUR
2.9204
2.9405
GBP
1
GBP
3.2752
3.2725
RUB
100
RUB
4.3347
4.3181
ეს არჩევანი ერთად უნდა გავაკეთოთ!
წარმოდგენილი სიიდან, მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი 5 ღვინის სახეობა.
გამოკითხვის დასრულების შემდეგ, უმრავლესობის მიერ დასახელებული ღვინოებიდან გამოვლინდება 10 საუკეთესო.
შენ ხარ

14660-ე